Kybernetický zákon – téma pro IT Security Workshop

Verze pro tiskPDF verze

Rozmach kybernetického zločinu vs zajištění a udržení bezpečnosti v oblasti IT. Kybernetický zákon. Security Management. Ochrana zařízení, programů a dat. Bezpečnost a monitoring sítí. DDoS útoky. Mobile Device Management. Praktické ukázky.
To vše přináší již devátý ročník odborné konference IT Security Workshop, která se koná 24.3. 2015 v Konferenčním centru City v Praze 4.

Konference zaostří na Kybernetický zákon z různých úhlů pohledu. V úvodní přednášce se účastníci seznámí s právním výkladem. K němu přednášející Mgr. et Mgr. Petr Mališ, partner v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., uvádí: !“Zákon o kybernetické bezpečnosti nabyl účinnosti s počátkem letošního roku. Často se však setkáváme s tím, že klienti neví, zda se na ně uvedený zákon vztahuje či nikoliv, a pokud ano, jaké povinnosti jim vlastně ukládá. Vztahuje se zákon pouze na veřejnoprávní subjekty, nebo i na subjekty soukromoprávní? Jaké povinnosti ukládá v závislosti na konkrétní síti či informačním systému, spravovaném povinným subjektem? Co je to národní a vládní CERT, a jaké mají pravomoci? Na tyto otázky se na základě dosavadních zkušeností se zákonem pokusíme odpovědět.“

Stejné téma – pohledy z praxe - se objeví v prezentacích Ivana Svobody ze společnosti Anect (Kybernetický zákon? Přejděte od teoretizování k praxi. SOCA Vám pomůže …), Jiřího Sedláčka ze sdružení Network Security Monitoring Cluster (Aktivní bezpečnost a spolehlivost IT infrastruktury), Tomáše Vaňka se společnosti Sefira (Bezpečný elektronický podpis) a René Pospíšila z IS4 Technologies (Zabezpečení budoucnosti – „Kybernetický zákon v praxi“).

Současnost z jiného pohledu nabídne přednáška s ukázkami Igora „Igiho“ Háka pod názvem Nové trendy počítačové havěti. Tématem bude vykrádání peněz z bankovních účtů a šifrování dat na pevných discích. To jsou dnes velmi oblíbené činnosti současné počítačové havěti. Zároveň často nevyužívají žádné sofistikované metody pro průnik do počítače. Stačí jim k tomu uživatel.

Další zajímavé přednášky a workshopy připravily společnosti APC by Schneider Electric, Comsource, TNS (Kernun) Askon + Safenet, Invea-Tech, Axenta, Novicom, Atlantis Software a AirWatch.

ITSW se koná 24. března 2015 Kongresovém centru City v Praze 4, Na Strži 65/1702.
REGISTRACE JE JIŽ OTEVŘENA
Podrobný program, spolu s registračním formulářem a profily partnerů konference, naleznete na
www.itsw.cz.

Kontakt pro více informací:
Renata Pavlíčková, Exponet s.r.o.
Tel.: +420-226-066-933 Email: rp@expo-net.cz http://www.expo-net.cz