Rady pro psaní

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <p> <h2> <h3> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b> <i> <u> <img> <center> <hr>

  Tento web povoluje HTML obsah. Učení se HTML zní děsivě, ale naučit se používat několik málo nejzákladnějších HTML „značek“ je velice snadné. Tato tabulka poskytuje příklady pro každou značku povolenou na tomto webu.

  Více informací lze nalézt ve specifikaci HTML u W3C nebo ve vyhledávači.

  Popis značkyNapíšeteZískáte
  Odkazy na jiné stránky<a href="https://www.security-portal.cz">Security-Portal.cz</a>Security-Portal.cz
  Zvýrazněné<em>Zvýrazněné</em>Zvýrazněné
  Silné<strong>Silné</strong>Silné
  Citace<cite>Citace</cite>Citace
  Zobrazení zdrojového kódu<code>Kód</code>Kód
  Implicitně se odstavce přidávají automaticky, takže touto značkou přidáte další.<p>Odstavec jedna.</p> <p>Odstavec dvě.</p>

  Odstavec jedna.

  Odstavec dvě.

  Hlavička<h2>Podnadpis</h2>

  Podnadpis

  Hlavička<h3>Podnadpis tři</h3>

  Podnadpis tři

  Nečíslovaný seznam - použijte <li> na začátku každé položky seznamu<ul> <li>První položka</li> <li>Druhá položka</li> </ul>
  • První položka
  • Druhá položka
  Číslovaný seznam - použijte <li> na začátku každé položky seznamu<ol> <li>První položka</li> <li>Druhá položka</li> </ol>
  1. První položka
  2. Druhá položka
  Seznam definice je podobný ostatním HTML seznamům. <dl> začíná seznam definic, <dt> začíná termín a <dd> začíná popis definice.<dl> <dt>První termín</dt> <dd>První definice</dd> <dt>Druhý termín</dt> <dd>Druhá definice</dd> </dl>
  První termín
  První definice
  Druhý termín
  Druhá definice
  Tučné<b>Tučné</b>Tučné
  Kurzíva<i>Kurzíva</i>Kurzíva
  Podtržené<u>Podtržené</u>Podtržené
  Chybí nápověda pro značku img.
  Chybí nápověda pro značku center.
  Chybí nápověda pro značku hr.

  Většinu neobvyklých znaků můžete zadávat bez problémů.

  Pokud narazíte na problémy, zkuste použít HTML entity. Např. zapište &amp; pro znak ampersandu &. Kompletní seznam HTML entit naleznete na stránce entit. Mezi nejpoužívanější patří:

  Popis znakuNapíšeteZískáte
  Ampersand&amp;&
  Větší než&gt;>
  Menší než&lt;<
  Uvozovky&quot;"
 • Řádky a odstavce se rozeznávají automaticky . Automaticky se vloží značky pro zalomení řádku <br />, začátek <p> a konec </p> odstavce. Pokud nejsou odstavce rozeznány, jednoduše přidejte pár prázdných řádků.
 • Syntax highlighting of source code can be enabled with the following tags:

  • Generic syntax highlighting tags: "<code>", "<blockcode>", "<pre>".
  • Language specific syntax highlighting tags: .
  • PHP source code can also be enclosed in <?php ... ?> or <% ... %>, but additional options like line numbering are not possible here.

  Options and tips:

  • The language for the generic syntax highlighting tags can be specified with one of the attribute(s): type, lang, language, class. The possible values are: "asm" (for ASM), "asp" (for ASP), "bash" (for Bash), "c" (for C), "cobol" (for COBOL), "cpp" (for C++), "cpp-qt" (for C++ (QT)), "csharp" (for C#), "css" (for CSS), "delphi" (for Delphi), "fortran" (for Fortran), "haskell" (for Haskell), "html4strict" (for HTML), "java" (for Java), "java5" (for Java(TM) 2 Platform Standard Edition 5.0), "javascript" (for Javascript), "mysql" (for MySQL), "oobas" (for OpenOffice.org Basic), "oracle11" (for Oracle 11 SQL), "pascal" (for Pascal), "perl" (for Perl), "php" (for PHP), "plsql" (for PL/SQL), "python" (for Python), "ruby" (for Ruby), "sql" (for SQL), "tcl" (for TCL), "vb" (for Visual Basic), "vbnet" (for vb.net), "xml" (for XML).
  • The supported tag styles are: <foo>, [foo], [[foo]].
  • Line numbering can be enabled/disabled with the attribute "linenumbers". Possible values are: "off" for no line numbers, "normal" for normal line numbers and "fancy" for fancy line numbers (every nth line number highlighted). The start line number can be specified with the attribute "start", which implicitly enables normal line numbering. For fancy line numbering the interval for the highlighted line numbers can be specified with the attribute "fancy", which implicitly enables fancy line numbering.
  • If the source code between the tags contains a newline (e.g. immediatly after the opening tag), the highlighted source code will be displayed as a code block. Otherwise it will be displayed inline.
  • A title can be added to a code block with the attribute "title".

  Defaults:

  • Default highlighting mode for generic syntax highlighting tags: when no language attribute is specified, no syntax highlighting will be done.
  • Default line numbering: no line numbers.

  Příklady:

  You typeYou get
  <code>foo = "bar";</code>Inline code with the default syntax highlighting mode.
  <code>
  foo = "bar";
  baz = "foz";
  </code>
  Code block with the default syntax highlighting mode.
  <code lang="vb" linenumbers="normal">
  foo = "bar";
  baz = "foz";
  </code>
  Code block with syntax highlighting for Visual Basic source code
  and normal line numbers.
  <code language="vb" start="23" fancy="7">
  foo = "bar";
  baz = "foz";
  </code>
  Code block with syntax highlighting for Visual Basic source code,
  line numbers starting from 23
  and highlighted line numbers every 7th line.