Novinky z programu Lidska prava a technologie

Verze pro tiskPDF verze

Vyhlášení Big Brother Awards 2009 proběhne 12. listopadu v Divadle Na Prádle!
Opět nastal čas ukázat na slídily kolem nás! I když máme pocit, že v našem životě není co skrývat, neznamená to, že nám může každý bez optání nahlížet do soukromí. Je třeba upozornit na úřady a firmy, kteří se svou vlezlostí zacházejí příliš daleko. Pátý ročník soutěže Big Brother Awards si letos posvítí na největší na největší slídily 12. listopadu v Divadle Na Prádle.

Umělecké zpracování slavnostního večera se zhostí divadelní soubor Služebníci Lorda Alfréra z Brna spolu Toybox v roli scénografky. Ceremonie začne v 19.30, vstupenku pořídíte za 100 Kč přímo v pokladně Divadla na Prádle, Besední 3, Praha 1 – Malá strana. Zde si je můžete také rezervovat. Pokladna je otevřená každý všední den od 16.00 do 20.00. Rezervovat je možné také na čísle 257 320 421 a na adrese [email protected]

Více o soutěži, nominacích i minulých ročnících zde.

Podpořit IuRe je nyní snadnější – používáme PayPal!
Myslíte, že experti IuRe odvádějí dobrou práci a chcete nás podpořit? Nyní můžete pohodlně poslat libovolnou částku prostřednictvím služby PayPal. Učinit tak můžete jednoduše kliknutím na tlačítko „DONATE“ na levé straně našeho webu nebo odesláním částky na účet [email protected]. Každá částka se počítá a my jsme za ni rádi. Z daní je však možné odečíst pouze částky nad 1000 Kč. Pro tuto příležitost vám na vyžádání rádi vystavíme potvrzení.

Nový on-line návod na ochranu vašeho soukromí – Užij si svá práva!

Na internetových stránkách www.uzijsisvaprava.cz shromáždilo IuRe praktické rady v oblastech, které jsou z hlediska ochrany soukromí problematické. Témata byla vybrána s ohledem na to, co podle našich zkušeností lidi aktuálně zajímá a trápí. Proto se stránky zaměřují právě na sledování na pracovišti, cestování a soukromí, veřejné kamerové systémy, děti a jejich soukromí a sociální sítě. Stránky nabízí základní informace o právech občanů a praktické rady, jak se bránit jejich porušování. Kromě toho je zde bezplatně k dispozici řada velmi užitečných formulářů. Spolu s nimi stránky nabízí doporučené postupy, jak hájit svá práva.

Více k tématu najdete zde.


Novinky v oblasti práva na soukromí

Telefónica O2 i přes původní sliby začala blokovat část internetového obsahu

Společnost Telecónica i přes dřívější proklamace, že spíše než zákazy hodlá chránit děti od nelegálního obsahu internetu osvětou a vzděláváním dětí, rodičů i učitelů, přistoupila v srpnu k blokování nelegálního a mravy ohrožujícího obsahu internetu. Doplnila tak společnosti Vodafone a T-Mobile, které k podobným krokům přistoupily už dříve. Pokračování článku..

Skutečně anonymní opencard mohla Magistrátu hl.m. Prahy ušetřit stovky milionů

Pražská radnice, která zavedení elektronické tramvajenky opencard podpořila téměř třičtvrtě miliardou z veřejných peněz, mohla stovky milionů ušetřit. Občanské sdružení Iuridicum Remedium (IuRe), které propaguje ochranou soukromí a dlouhodobě projekt kritizuje, se domnívá, že projekt se prodražil mimo jiné kvůli špatnému konceptu při zpracování osobních údajů. Pokračování tady.

SÚKL tají informace o tom, jak nakládá s daty pacientů, která navíc shromažďuje v rozporu se zákonem

Počátkem května tohoto roku začal Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) shromažďovat citlivá data pacientů. Jdeme-li s receptem do lékárny nebo kupujeme-li lék vyžadující předložení občanky, naše data skončí v tzv. centrálním úložišti dat. Co přesně a jakým způsobem o nás SÚKL sbírá, není snadné zjistit. Pokračování tady

Dilia uznává české licence Creative Commons, autorům nechává volnost výběru

Kolektivní správce, spravuje práva k dílům literárním, vědeckým, dramatickým, hudebně dramatickým a audiovizuálním, se dohodla s autory českých licencí Creative Commons. Výsledkem jsou pravidla používání licencí pro autory využívající služby agentury Dilia. Vzájemná dohoda je významným pokrokem v cestě za prosazení licencí CC do běžné praxe českých autorů.

Podrobné informace o vztahu kolektivního správce Dilia a Creative Commons najdete v tomto článku.

IuRe podalo podněty k posouzení stávající právní úpravy v oblasti odposlechů

Koncem září předložilo Iuridicum Remedium podnět pracovní skupině ministerstva vnitra, jejímž úkolem je posoudit potřebu změny právní úpravy odposlechů, popsat základní problémy v této oblasti navrhnout jejich řešení. Kromě zavedení trestnosti odposlechů prováděných soukromými subjekty IuRe navrhuje řadu dalších důležitých bodů. Kompletní znění podnětu hledejte tady.

Dobrá praxe poskytovatelů internetových služeb při práci osobních údajů zákazníků

V těchto dnech oslovilo IuRe největší poskytovatele veřejných internetových služeb, aby přispěli k zmapování dobré praxe poskytovatelů veřejných internetových služeb, a to hlavně při práci s osobními údaji zákazníků. Hledáme řešení, jak vyhovět zákonným povinnostem Vaší firmy s co nejnižšími náklady při zachování maximální efektivity. Jedním z výstupů výzkumu by měla být metodická doporučení, která budou volně k dispozici.

Co schovávají databáze MV a SÚKL

Pro účely mezinárodního projektu mapujícího množství databází s osobními údaji požádalo IuRe české ministerstvo vnitra a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) o zodpovězení jednoduchých otázek - kolik databází provozuje a co všechno v nich najdeme. Z odpovědi MV vyplývá, že provozuje 22 databází, všechny až na jednu také spravuje. SÚKL spravuje celkem sedm databází. Jaká data, jak dlouho a za jakým účelem zpracovávají a kdo k nim má přístup se dočtete na našich stránkách.

Info k databázím MV tady a podrobnosti k databázím SÚKLu tady.


Co se děje za humny aneb Právo a soukromí v zahraničí

IP adresy jsou osobní údaje, rozhodl švédský soud

Nejvyšší správní soud Švédska 18. června rozhodl, že ve věci APB (švédský Úřad pro boj proti pirátství, Antipiratbyrån), lobbystické skupiny zastupující nositele autorských práv, jsou IP adresy osobními údaji. Toto rozhodnutí znamená, že zaznamenáváním IP adres, tedy metodou, již APB používá pro sledování těch, kdo sdílejí soubory, porušil APB zákon o ochraně osobních údajů. Nový švédský zákon o prosazování duševního vlastnictví má však právě tyto praktiky úřadu ABP legalizovat.

Celá zpráva zde

Švédský judikát (v AJ) tady

Nová britská digitální strategie odsuzuje „francouzskou gilotinu“ a přináší alternativní přístup k ochraně autorských práv

Velká Británie představila 16. června novou koncepci své digitální budoucnosti s příznačným názvem „Digital Britain“. Dokument z pera britských ministerstev kultury, průmyslu a regulační reformy (BERR) prošel poměrně živou diskusí zainteresované veřejnosti za použití právě nových digitálních médií jako např. Twitter. Výsledná strategie přináší poznatky a návrhy řešení šíření v oblastech broadbandu či porušování autorských práv. Více v článku

Rusko zrušilo listovní tajemství, nová vyhláška zavádí tvrdou cenzuru pošty

Budete-li psát dopis do Ruska, pečlivě važte slova. Počínaje 22. červencem získaly ruské bezpečnostní složky a úředníci přístup k listovním zásilkám. Skandální opatření, které je v rozporu s ruskou ústavou vláda zdůvodňuje prevencí kriminality a sociálních nepokojů. Pokračování článku..

EU chce sdílet více bankovních údajů svých občanů s americkými úřady

Debata mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o přístupu k údajům spojeným s bankovními převody znovu upoutala pozornost veřejnosti poté, co se belgická společnost SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), která zprostředkovává mezinárodní bankovní transakce, rozhodla založit ve Švýcarsku nový server zaměřený na evropské zákazníky. Celý článek zde

Reclaim your data from the European police authorities!

Zjistěte, co o Vás vědí evropské policejní orgány! IuRe se připojilo ke kampani za výkon práva přístupu k evropským databázím. Napříč celou Evropou jsou v informačních systémech skladována osobní data milionů lidí. Naše data jsou úplně samozřejmě zpracovávána informačními službami a policií. Různé národní informační systémy jsou napojené na centralizované databáze, jako např. Shengenský informační systém (SIS) a databáze spravované Europolem.

Iniciátoři projektu proto vyzívají každého, kdo má zájem zjistit co o něm vědí policejní orgány, aby využil svého práva přístupu k vlastním údajům, a to zasláním žádosti o informace příslušnému policejnímu orgánu. Tím je v ČR Národní centrála SIRENE, [email protected]. Informace z výpisu Europolu nám pomohou v plném rozsahu zmapovat rozsah přístupu policie k datům občanů.

Více informací zde

Co se děje v IuRe

Ke konci srpna 2009 náš tým opustil Marek Tichý, který zastával roli IT experta a zároveň koordinátora projektu „Reclaim your Rights in the Digital Age“. Počátkem října ho nahradila Markéta Nováková jako koordinátora a Petr Kučera coby IT expert.

Kde nás můžete potkat?
- 29. října vystoupí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v rámci bloku expertů Filip Pospíšil s příspěvkem k tématu aktuálních problémů ochrany osobních údajů v ČR. Začátek 16.30.

- 10.-11. listopadu na konferenci Multifunkční karty v hotelu Diplomat přednesou svoje příspěvky Helena Svatošová a Filip Pospíšil.

Jak nám můžete pomoci?

Podepište naší petici za zavedení anonymní a nediskriminační opencard

Poslední šance podpořit petici za zavedení anonymní a nediskriminační Opencard. Naší mety 1000 podpisů jsme dosáhli a už brzy pošleme petici Magistrátu hl.m. Prahy.

Opencard je nová multifunkční čipová karta, která má dle Magistrátu hl. m. Prahy usnadnit Pražanům život. Aby toho bylo dosaženo, musí se však projekt vyznačovat odpovědnějším přístupem k ochraně osobních údajů. Stávající karta může být zneužita k plošnému sledování pohybu i dalších zvyklostí či chování Pražanů.

Petici můžete podepsat zde

Přispějte na chod našeho sdružení

Přijdou vám užitečné informace, které dostáváte z IuRe?
Máte pocit, že práce odváděná experty IuRe má smysl?
Podpořte činnost IuRe libovolnou finanční částkou!

Svůj finanční příspěvek nám prosíme posílejte buď v hotovosti přímo na náš bankovní účet 14 6006 1001/5500 nebo složenkou na sídlo či kancelář organizace. Rádi Vám vystavíme potvrzení pro daňové účely a můžete si zvolit konkrétní projekt, na který budete chtít přispět. Nyní můžete přispět i prostřednictvím PayPal na mail [email protected].

--
Iuridicum Remedium, o. s.

www.slidilove.cz
www.iure.org